תקנון

Custom-Pro

ע.מ 300569878
הנה עוסק מורשה כהגדרתו במס הכנסה

תקנון
מבוא

1. התקנון ניתן לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת Custom-Pro.
2. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מתייחס הוא לנשים ולגברים כאחד.
3. Custom-Pro הנה אתר מכירות המשמש כחנות לשיווק סטראו וקולנוע ביתי התקנה ייעוץ ועוד.. ומופעל ע”י יאיר אלגזר Custom-Pro
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או הזמנה ו/או רכישה אשר יעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין האתר.
עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
5. גלישה באתר, לרבות ביצוע הזמנה דרך האתר, מעידה על הסכמתך לקבל את הוראות התקנון ולנהוג על פיו ועל כן לא תתקבל כל טענה מצד הלקוח לאחר שפעל על פי תקנון זה.
6. טרם ביצוע הזמנה דרך האתר יש לבצע פעולת הרשמה ראשונית והקלדת פרטים בסיסיים.
7. יודגש כי היה ויימסרו על ידי הלקוח פרטים כוזבים אודות פרטי כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס האשראי, תעודת זהות בעל הכרטיס, כתובת או כל פרט אחר אשר יימנע מהאתר להשלים את העסקה ו/או הליך אישור העסקה בחברות כרטיסי האשראי
אזי תהא רשאית Custom-Pro לראות בעסקה כבטלה וכחסרת כל תוקף ולא תהא מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי במצב דברים זה.
8. לאחר השלמת הליך ביצוע הזמנה באתר ואהיה קשר עם הלקוח.
9. עם קליטת ההזמנה במערכת האתר, יתבצע הליך אימות פרטים ובדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי תימסר הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה ותטופל בהתאם על ידי צוות האתר.
10. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האוטומטית מיד לאחר קליטת ההזמנה במערכת האתר אינו מהווה ראיה לביצוע הפעולה ואף אינה מחייבת את האתר.
הרישום לרבות הודעת הדואר האלקטרוני האוטומטית תהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
11. הזמנה דרך האתר תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מתן אישור סופי לעסקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח אך ורק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי
הזמנה שתבוצע לאחר השעה 11:00 יום ההזמנה לא יחשב לספירת ימי משלוח!
12. היה ולא ניתן אישור לעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי והלקוח לא פעל בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה על כך להסדרת האישור בחברת כרטיסי האשראי,
תהא רשאית Custom-Pro לבטל את ההזמנה לאלתר.

מחירי המוצרים המפורסמים באתר

13. מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם כוללים דמי משלוח (יש מבצע למשלוח בקנייה מעל סכום שמצוין באתר). אולם, ניתנת לצרכנים אפשרות לאיסוף עצמי הממוקמת ברחוב נלי זקס 3 ראש העין לאחר מתן ההודעה.
אולם מומלץ כי הצרכנים יבצעו בדיקת מלאי טלפונית לנוכח ריבוי הרכישות והמוצרים המוצעים למכירה על ידי האתר
14. צוות האתר מעדכן מחירים בכל עת על מנת להבטיח את המחיר האולטימטיבי עבור הלקוח, עדכונים אשר מצריכים עבודה אנושית קשה ומרובה
היה ונפלה טעות אנוש חריגה, טעות בהקלדה, השמטת ספרה אשר גובלת בחריגה ממחיר המוצר בשוק,Custom-Pro איננה מתחייבת לספק מוצר זה, אף אם בוצעה הזמנה על ידי הלקוח.
15. Custom-Pro מתחייבת בזאת כי טעויות אנוש מעין אלה עלולות להיווצר בתום לב בלבד ויש לראותן כטעויות אנוש.
16. היה ומתעורר ספק בנוגע למחירו של מוצר מסוים, יש לפנות מיידת לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו: 050-4305941

אחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה

17. האתר הוא משווק מוצרים של יבואנים ויצרנים שונים.
18. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006 ניתנת למוצרי חשמל ואלקטרוניקה שמחירם עולה על 150 ש”ח תעודת אחריות של היבואן או היצרן במהלך השנה הראשונה
יובהר כי בהתאם לתקנות, במכר של מוצר שמחירו עולה על 400 ש”ח, יחולו על האתר חובות היצרן או היבואן כאשר אין אפשרות לאתרם.

זמני אספקה

19. מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
20. יובהר ויודגש כי זמני משלוח המוצרים הנם ממועד מתן האישור לעסקה על ידי חברת האשראי ולא ממועד ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
21. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
21א. בעת איסוף עצמי יש להגיע מצוידים בכרטיס אשראי ובתעודת זהות – המוצר יינתן אך ורק למבצע ההזמנה ובעל כרטיס האשראי.
22. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו
האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.
23. יודגש כי האתר לא יהא אחראי לכל עיכוב ו/איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות טרור ו/או מלחמה ו/או שביתה ו/או השבתות וכיוצ”ב אשר אינם בשליטתה של החברה.
24. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהא Custom-Pro רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, בתיאום מראש.
25. בכל מקרה של אספקת מוצר לישובים מעבר לקו הירוק תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של Custom-Pro ובתוספת מחיר למשלוח.

משלוח אקספרס

26. שרות משלוח ניתן לאספקת מוצרים עד 20 ק”ג בטווח של עד 14 ימי עסקים, למעט אזורים חריגים ובתנאי שההזמנה בוצעה עד השעה 11:00 בבוקר וכן אושרה על ידי כל הגורמים לרבות חברת כרטיסי האשראי.(החברה לא עושה משלוחים  ליישובי המגזר הערבי , יישובי בקעת הירדן , ישובים מעבר לקו הירוק שטחים יישובי עוטף עזה אילת, ים המלח ויישובי הערבה. ) עמכם הסליחה.
27. למען הסר ספק, ללקוח אשר בחר במשלוח לא יינתן זיכוי כספי בעבור שירות זה במקרה והמוצר לא סופק במסגרת המשלוח שנבחר מכל סיבה שהיא אשר באחריות הלקוח.
ביטול עסקה, ביטול עסקה יחייב את הלקוח בעלות המשלוח בסכום של 50 שקלים במידה והמוצר נשלח, גם עם במשלוח היה בחינם, ובנוסף המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

28. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם רק במידה והמוצר לא נפתח.
29. הודעה על הביטול תימסר באיימל אל yair@custom-pro.co.il.

30. בעקבות התיקון לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל כיום עסקאות מכר מרחוק גם בעל פה אל טלפון 0504305941  יאיר.

31. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה
כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
32. בעת ביטול עסקה עקב פגם ,או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
33. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
34. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
35. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
36. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
37. יודגש כי Custom-Pro איננה אחראית בשום אופן ובשום תנאי להתקנה אשר התבצעה מחוץ לגבולות החנות ולא על ידנו.
38. בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח, נדרש הלקוח להחזיר את המוצר חדש באריזתו המקורית ללא שנפתח, ככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובלבד שלמוצר זה ישנה אחריות כחוק עד 14 יום.
39. תקנות ביטול עסקה מאפשרות לצרכן לבטל עסקת רכישת ציוד שלא נעשה בו שימוש עד 14 יום ולא נפתחו

מלאי

40. המלאי מעודכן באתר במידת האפשר ועובד עם הספקים בבדיקת מלאי שבועית.

41. האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה.
כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר.
42. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם, ככל ששולם.
אחריות כללית בגין פעילות האתר

43. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
44. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.
45. במקרה של ניסיונות חדירה ממושכים עלולות להיות נפילות מחירים של עשרות אחוזים ממחיר השוק או דחיית גישה של המשתמש ע”י האתר. לכן בשום תנאי לא תחשב מכירה זו כמכירה למרות שנשלח ע”י המערכת מיל שמאשר קניה במחיר נמוך ממחיר המוצע בשוק.
46. יובהר ויודגש כי תמונות המוצרים המוצגים למכירה באתר החברה הנן תמונות להמחשה בלבד.
47. לעתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל
בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

אבטחת מידע ופרטיות

48. החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין
העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי התקן בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL.
במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
49. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

סמכות שיפוט

50. כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בפתח תקווה בלבד..

שרות לקוחות

כל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני או הויזואלי של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב אנו מזמינים אותך לפנות טלפון 050-4305941.
במידה והתשובות לא מספקות, יפנו אותך נציגי החברה לספק ו/או ליבואן המוצר.
צוות Custom-Pro יעמוד לרשותכם בכל שאלה הקשורה לרכישת מוצר באתר/ואו בחנות ובכל נושא בכדי להפוך את הקניה לחוויה נוחה ונעימה.
נלי זקס 3 ראש העין.
יאיר 050-4305941
מיל yair@custom-pro.co.il
ע.מ 300569878