LG

ההיסטוריה של LG תמיד נסובה סביב הרצון של החברה ליצור חיים שמחים וטובים יותר.

כשהיא פורצת דרך בטכנולוגיה באמצעות תחילתה החדשנית וצמיחתה המתמשכת, LG הופכת במהירות למותג הגלובלי החכם של העתיד.

LG נוסדה ב-1958 ומאז הובילה את הדרך אל העידן הדיגיטלי המתקדם, הודות למומחיות הטכנולוגית שרכשה על ידי ייצור מוצרי חשמל רבים כגון מקלטי רדיו וטלוויזיה.

במאה ה-21 , LG אלקטרוניקה חשפה מוצרים רבים, יישמה טכנולוגיות חדשות כדוגמת מכשירים ניידים וטלוויזיות דיגיטליות והיא ממשיכה לחזק את מעמדה כחברה גלובלית.

LG אלקטרוניקה מתחייבת “לנצח לפי החוקים”.
אנו רואים שקיפות ויציבות בניהול את הבסיס להשגת הצלחה אישית ותחרותיות גלובלית. במסגרת פעילותינו הגלובלית, LG אלקטרוניקה מתחייבת לציית לחוקים ולתקנות המקומיים, להתחרות באופן הוגן, ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהלות עסקית.
ההתנהלות של LG מתווה סטנדרטים ברורים של ציות לחוקים ותקנות, על פיהם צריכים לחיות כל העובדים, על מנת לממש את העקרונות שנקבעו בקוד האתי של LG.
 

קטגוריית מוצרים של LG.

כשיש מותג איכותי יש מוצרים איכותיים